Privacy Statement


Deze website wordt beheerd door medewerkers van Kafra tools B.V. Bij bezoek aan deze website kan Kafra tools B.V. gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld via een e-mail of nieuwsbrief-aanmelding die u hebt ingevuld. Kafra tools B.V. waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Kafra tools B.V. beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ĎPrivacy Statementí geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van Ďcookiesí op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Met betrekking tot cliŽnten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Kafra tools B.V. informatie ten behoeve van een efficiŽnte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Kafra tools B.V. en eventuele gerelateerde derden.
Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies
Deze website maakt enkel gebruik van Cookies voor het winkelwagensysteem. Cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics. Hiermee worden alleen statistieken verwerkt en door Google opgeslagen. Hierdoor kan Kafra tools B.V. zien hoeveel bezoekers op de website komen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kafra tools B.V. eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kafra tools B.V..

Wijzigingen Privacy Statement
Kafra tools B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Kafra Tools B.V.   T: +31 (0)53 - 5727020
De Braak 117   F: +31 (0)53 - 5727026
7481 JE Haaksbergen   info@kafra.nl