Disclamer


Kafra Tools B.V. streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen.
De gepresenteerde informatie, beschikbaarheid van producten en voorraad dient ter indicatie. Kafra Tools B.V. verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Kafra Tools B.V. echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Kafra Tools B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Kafra Tools B.V. geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Kafra Tools B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met onze Kafra Tools B.V.
Kafra Tools B.V.   T: +31 (0)53 - 5727020
De Braak 117   F: +31 (0)53 - 5727026
7481 JE Haaksbergen   info@kafra.nl